Nazwa firmy: BARTŁOMIEJ GARBIAK Numer REGON: 320889773 Numer NIP: 852 239 48 06 Kod PKD: PKD przeważające: 6201, PKD wykonywane: 6201 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 63.11.Z - Przetwarzanie danych 63.12.Z - Działalność portali internetowych Data rozpoczęcia działalności: 01.09.2010